Στοκάρισμα μαρμάρων

 Σαν υλικό το μάρμαρο έχει σημαντικό συντελεστή θερμοδιαστολής.Τεχνικά η επιλογή της χρήσης αρμού είναι σωστότερη και παρέχει μακροβιότερη κατασκευή.Οι αρμοί μεταξύ των μαρμαροπλακών πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2 χιλ.,ειδικά σε εξωτερικά δάπεδα όπου οι θερμοκρασιακές μεταβολές είναι μεγαλύτερες,ώστε να είναι δυνατή η διαστολή των πλακών χωρίς τον κίνδυνο να ξεκολλήσουν από το υπόστρωμα.Στην συνέχεια η σταθερότητα των δαπεδοστρώσεων εξαρτάται από το καλό στοκάρισμα-σφράγισμα των αρμών των μαρμάρων.Ετσι ακολουθούμε μια σειρά εργασιών που περιλαμβάνει τον καθαρισμό των αρμών,την αφαίρεση του παλιού στόκου,αστάρωμα και στοκάρισμα με ειδικά υλικά και τεχνική.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Καλέστε μας σήμερα ….. (+30) 6977.95.20.64

MarmaroStyle
...Όπου υπάρχει μάρμαρο σε όποια κατάσταση και αν είναι...
χ ω ρ ί ς  σ κ ό ν η !