Αφαίρεση εμποτισμένων λεκέδων από μάρμαρα

Μπορούμε να αφαιρέσουμε λεκέδες από μάρμαρα με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας όπως κρασί, μελάνι, καφέ, τσάϊ, σκουριά κ.α. Για την αφαίρεση των λεκέδων χρησιμοποιούμε ειδικά χημικά υλικά σε συνδυασμό με κατάλληλα προσροφητικά υλικά. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και περίπλοκη, ιδιαίτερα όταν οι λεκέδες είναι παλαιοί. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, το είδος του λεκέ, τον τύπο του πετρώματος, την επιφάνεια του υλικού, (γυαλισμένη, ματ, αντικέ, χτυπητή κ.ά.).

 

Marmarostyle

Οι εργασίες αφαίρεσης λεκέδων μπορούν να εφαρμοστούν σε φυσικά και τεχνητά πετρώματα όπως μάρμαρο,μωσαϊκό, μαρμαρίνη,τεχνομάρμαρο,γρανίτη,τεχνογρανίτη, κ.α σε δάπεδα ,επενδύσεις, σκάλες ,σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.